top of page

קופת גמל – חיסכון לגיל שאחרי הפרישה

Yoga Class

קופת גמל היא חיסכון אפקטיבי לשנים שלאחר הפרישה. היא משלימה את קרן הפנסיה, ובבסיסה מהווה חיסכון לטווח ארוך, שהמחוקק גם מתגמל אותך עבורו בהטבות מס משכרך. בימים אלה, קופת הגמל, כמו ערוצים פיננסים אחרים, נסחרת בשוק ההון, והתחרות בין הקופות עזה. אנחנו ב Value יודעים לקרוא את האותיות הקטנות, בקיאים בחוקים ובנישה מאחורי הקלעים. אנחנו נתאים את קופת הגמל לצרכיך ולצורכי משפחתך, למידת הסיכון שאתה מעוניין להיחשף אליו וגם נעזור לך להשוות בין הרווחים של קופת הגמל הייעודית במשך שנים. בנוסף, נביא בחשבון את דמי הניהול של הקופה, כדי לתת לך המלצה בנוגע לתשואה הטובה ביותר עבורך.
 
החוקים השתנו
החוקים לקופת הגמל השתנו: בעקבות הרפורמה של ועדת בכר, יכול עמית (כל אדם אשר יש לו חיסכון בקופת גמל) לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת או לשנות את מסלול ההשקעה בכל זמן שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.
 
מתחילת 2008 ניתן להפקיד כספים בקופות גמל באחד משני המסלולים הבאים:
 
קופת גמל לא משלמת לקצבה  מקופה זו לא ניתן למשוך ישירות כספים, למעט את הכספים ממרכיב הפיצויים, אלא על ידי העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה
קופת גמל משלמת לקצבה  קופה זו מאפשרת משיכה ישירה של החיסכון שהצטבר כקצבה, בהתאם לתקנון. סכום הקצבה החודשית תלוי בסכומים שנחסכו, מין העמית, מסלול הקצבאות שנבחר ובמועד הפרישה.
לפני שנת 2008 ניתן היה להפקיד כספים גם בקופות גמל הוניות שניתן היה למשוך אותן באופן חד פעמי והן כונו קופות גמל הוניות.
קופות גמל ניתן לנהל גם תחת ניהול וליווי אישי. שיטת ניהול זו נקראת IRA והיא מתנהלת בצורה אישית הלוקחת בחשבון מאפיינים פרסונאליים מחד ושינויים בשוק מאידך.
 
מי יכול להצטרף?
עמיתים בקופת גמל יכולים להיות גם חוסכים עצמאיים המצטרפים לקופה ללא קשר לעבודתם  וגם עובדים שכירים שהתשלומים עבורם מתבצעים באמצעות המעסיק.
 
View Point  ניהול פיננסי וביטוחי עוזרת לך לעשות את הבחירות המושכלות
כשבוחרים להשקיע בקופת גמל צריך לעשות החלטות רבות: לבחור גוף מנהל, להחליט לאיזה מסלול כדאי להצטרף, כמה כספים כדאי להשקיע מתוך כלל הנכסים שברשותך וכמובן לקחת בחשבון את דמי הניהול הנגבים. המומחים של viewpoint ניהול פיננסי וביטוחי מלווים אותך באופן מקצועי בתהליך הבחירה ומייעצים לך מהו אפיק ההשקעה המיטבי עבורך ועבור משפחתך על רקע הידע העצום שברשותה. השירותים שלנו ממשיכים גם בזמן שכספך מושקע בקופה: אנו מפקחים באופן שוטף על ניהול הכספים בקופת הגמל, ומוודאים שכספך עושה את הביצועים הטובים ביותר שניתן בתוך תמהיל תיק הנכסים הפיננסיים שלך.

bottom of page