top of page

קרן פנסיה – הכנסה חודשית קבועה

Romantic Couple

תוחלת החיים בישראל עלתה, ובעקבותיה עולה גם הצורך להבטיח את העתיד שלנו ושל בני משפחתנו לא רק לשנים שלאחר הפרישה מהעבודה, אלא גם לשנים רבות יותר. אי אפשר להסתפק בקרן הפנסיה ממקום העבודה או זו שהציע לנו הסוכן שלנו. מה גם שהחוקים השתנו, וגם השוק הוא למעשה שוק חופשי ונמרץ. אנחנו ב viewpoint, נייעץ לך מהי הקרן שמתאימה לך ולמשפחתך באופן המרבי. נעזור לכם ליישם הייעוץ האסטרטגי וגם נחשב לכם מהי הקרן שתיתן לצרכיהם מענה רב יותר והיא גם הכדאית ביותר מבחינת השקעה-תשואה. אנחנו גם דואגים לכך שהקרן שבחרתם "מדברת באותה שפה" עם פוליסות הבריאות, הסיעוד וההשקעות האחרות שלכם. כי לנו יש את הידע, את יכולת הניתוח ואת משאבי השירות לעשות זאת עבורכם כדי להניב לכם עתיד של רווחה וביטחון.
 
קרנות פנסיה חדשות
ענף הפנסיה בישראל עבר שינוי גדול.
לא רק שקרנות הפנסיה נסחרות היום בבורסה, והן מתחרות זו בזו אלא שהן פועלות לפי מסלולי השקעה שונים. חברה מקצועית כמו viewpoint יודע לקרוא את האותיות הקטנות ובקיאה בנבכי קרנות הפנסיה. למרות שינוי בערוצים הפיננסיים, עדיין קרן פנסיה היא ערוץ חשוב להשקעה בעתיד שלך ושל המשפחה שלך ולהחלפת מקור ההכנסה הכלכלי שנפסק עקב פרישה, נכות או מוות. בישראל קיימים מספר סוגים שונים של קרנות פנסיה (ותיקות וחדשות). כיום, ניתן להצטרף ל-2 סוגים של קרנות פנסיה: קרן פנסיה חדשה מקיפה או קרן פנסיה כללית.
 
מי יכול להצטרף?
כל אדם שכיר או עצמאי רשאי ואף צריך שתהיה לו תוכנית ביטוח פנסיונית. עבור שכירים ההפקדות מתבצעות הן על ידי העובד והן על ידי מעסיקו ואילו עצמאיים מפקידים בעבור עצמם.
 
View Point ניהול פיננסי וביטוחי עוזרים לכם לתכנן נכון את העתיד

bottom of page