top of page

נקודת מבט הוליסטית

Keeping accounts

מה זה נקודת מבט הוליסטית ?

נקודת מבט הוליסטית היא ניהול כולל של כל ההוצאות שלנו לבנק, לחברת הביטוח, לקרן הפנסיה או לחברת האשראי.  בעצם, זהו הניהול של הכסף שלנו בהווה ובעתיד. 

 

האם אנחנו יודעים לעשות את זה באופן אפקטיבי ?

לא בטוח.

 

מה שבטוח הוא שאנחנו משלמים אלפי שקלים לבנק,לחברות הביטוח, האשראי או קרנות הפנסיה. האם אנחנו עושים את זה כמו שצריך ? לא בטוח. האם פעם מישהו הסתכל ובחן אותם ביחד, כדי לראות אם הם מתאימים לי ? למשפחה שלי ? לצרכים שלי ? לסגנון החיים שלי. גם לא בטוח.

 

גם אם אנחנו רוצים ומשתדלים ומקדישים לזה זמן:
 

אלה הם עולמות כל כך שונים אחד מהשני:

בריאות וסיעוד

ביטוח

פנסיה וקופות גמל

ביטוח מנהלים וקרן השתלמות 

בנקים 

אשראי

 

כל אחד מהם מדבר בשפה שלו, בהיגיון שלו. 

הם לא יכולים לדעת אם יש לי כפילויות, חוסרים או הוצאות מיותרות בתשלומים שלי לביטוח או לקרן הפנסיה; אם הם בכלל מתאימים לצרכים שלי. 

 

הרי הם בכלל לא מכירים אותי  

 

את הצרכים הכספיים שלי, 

את הגיל, המצב, סגנון החיים או המשפחה שלי. 

זה מה שאנחנו, ב viewpoint, עושים בניהול הפיננסי:
 

לומדים להכיר אותך ואת הצרכים האישיים, המשפחתיים או העסקיים שלך.

מתעמקים בתזרים המזומנים שלך

מגדירים יחד איתך את הצרכים שלך בעתיד לבוא.

בוחנים את ההוצאות וההכנסות שלך.

מזהים כפילויות, חוסרים או פוליסות לא מתאימים לך.

מייעצים לך לבצע פעולות פיננסיות שיגדילו את ההכנסות שלך כיום ובעתיד: לשנות את ביטוח הבריאות, לעבור לקופת גמל טובה יותר או לשנות את תנאי ההתקשרות עם הבנק או עם רואה החשבון שלך.

 

מבצעים בעצמנו את הפעולות המועילות להכנסות שלך ומצמצמות את ההוצאות שלך

 

משדרגים בשבילך את הפוליסות, חשבון הבנק תנאי האשראי או ההשקעה

 

מלווים אותך  באפן שוטף:

 

מדווחים לך על שינויים פיננסיים ועל ההשפעה שלהם על החסכונות ועל ההוצאות שלך 

 

חושבים כיצד השינויים ברגולציה משפיעים על ההון שלך: לדוגמה, בביטוח הבריאות שלך: כיצד הכנסת תרופות חדשות לסל הבריאות, עדכון פוליסות או הכנסת טכנולוגיה חדשה על ריפוי.

 

מתאימים את התנאים שלך לשינויים בחיים שלך

 

דואגים לך בכל מה שקשור לכסף שלך

Financial Report
bottom of page