top of page

מי אנחנו

Family at a Beach

View Point פיננסים היא קבוצת מנהלי עסקים מנוסה, המשלבים את ניסיונם בבית פיננסי אחד.
אנחנו ב viewpoint, אוהבים אנשים ומאמינים בהם. מתוך ניהול תיקים פיננסיים, גדולים וקטנים כאחד, גילינו עובדה חשובה, שהניעה אותנו להקים את viewpoint כל מי שעובד וצובר נכסים במשך השנים, צריך גוף אחד שייתן לו ראייה אסטרטגית פיננסית שמתאימה לאורח חיים ולצרכים שלו ושל משפחתו; כזה שיאחד את הטיפול בחשבון הבנק ובאשראי שלו, באפיקי ההשקעה והחיסכון שלו. שיידע לחסוך לו כסף אך גם למקסם את הרווחים שלו; שיהיה אובייקטיבי, מקצועי וביצועיסט, כדי לעזור לו להגיע להישגים וגם לשמור עליהם במשך שנים.

 

אנחנו ב View Point ,  הבית הפיננסי שלך. אנחנו נותנים לך הלקוח, לא רק הרגשה של בית וקשב לצרכים האישיים והמשפחתיים שלך:

אנחנו נותנים לך שירות מלא (מאלף עד תו) וליווי פיננסי מלא בכל הערוצים . אנחנו נותנים להם שקט נפשי. השקט הנפשי הזה מתורגם ל:
 
תזרים מוזמנים חיובי
פוליסות ביטוח משתלמות ומותאמות למצב הפיננסי
ערוצי חיסכון והשקעה מניבים
הגשמת מטרות אישיות ומשפחתיות

ה"אני מאמין" של viewpoint

בעידן הפיננסי הדינמי של המאה ה-21, כל אדם מן היישוב, שהוא משתכר ובעל הכנסה,  צריך גורם מקצועי שיאחד בין כל ההיבטים הפיננסיים שלו בהווה ובעתיד ויטפל בהם;
גוף שינהל את תקציב המשפחה כמו חברה קטנה.
לתפיסתנו:

משפחה היא גוף כלכלי לכל דבר, שזקוק לישות פיננסית אחת:


שבקיאה ומעודכנת בעולם הפיננסי המשתנה.
שעוטפת אותו במגע עם הבנק, חברת האשראי, קרן הפנסיה וחברת הביטוח.
שמנהלת את כל ההוצאות וההשקעות הפיננסיות שלו בראייה כוללת.
שמכירה אותו ושומרת איתו על קשר רציף, כדי להתאים תוך כדי תנועה את ההשקעות שלו למצבו האישי.

מאז השינויים שחלו במשק מאז 2006, לא רק שהעולם הפיננסי בישראל הוא מורכב, עתיר-רגולציה ודינמי מאוד, אלא גם שהבידול המסורתי בין כל גוף השתנה. כך למשל, אפשר לקחת כיום הלוואה גם מהבנק וגם מחברת הביטוח.


האם האדם הסביר, משכיל ומבוסס ככל שיהיה, בקי בכל החוקים ובכל האפשרויות הפיננסיות העומדות לרשותו ? בוודאי שלא.


האם יש לו את הידע המקצועי כדי להבין את האינטרסים השונים של כל גוף ולאחד את הטיפול ביניהם כדי לקבל מקסימות תשואה וביטחון פיננסי במינימום הוצאה? בוודאי שלא.


האם יש לו ידע מקצועי מספק כדי לעשות את הצעדים המתאימים בזמן הנכון ? בוודאי שלא.


יותר ויותר במהלך עבודתנו, אנחנו מגלים כמה חשוב לתת לך, הלקוח, מעטפת שירותים שלמה: (One stop shop)
להכיר אותl ואת צרכיךl, לראות את האינטרסים של הבנק, חברת האשראי וחברת הביטוח בראייה כוללת ולשנות את תנאי הפוליסות או ההשקעות  שלך למען אינטרס אחד: טובתך.
אנחנו מאחדים בשבילך את כול השירותים לרווחתך הכלכלית ולעתידך הבטוח:


הכרת צרכים כלכליים ומשפחתיים
ניתוח פיננסי
תכנון מס
תכנון פנסיוני
אנליזה וגיבוש  דוח המלצות
יישום ההמלצות
פיקוח ובקרה על הגופים הפיננסים
ליווי שוטף אחר התיק שלך
במידת הצורך, ביצוע שינויים פיננסיים
 
התוצאה: אתה משלם פחות ומרוויח יותר:
עתיד פיננסי
שקט נפשי
פנאי וזמן למשפחה

Afternoon Light
bottom of page