top of page

בלוג

קופת גמל - חיסכון לגיל שאחרי פרישה

קופת גמל היא חיסכון אפקטיבי לשנים שלאחר הפרישה. היא משלימה את קרן הפנסיה, ובבסיסה מהווה חיסכון לטווח ארוך, שהמחוקק גם מתגמל אותך עבורו בהטבות מס...

קרן השתלמות - חיסכון זמנית
 

קרן ההשתלמות, כפי שניתן ללמוד משמה, שימשה בעבר כחיסכון לטווח בינוני ללימודים ולהשתלמויות. כיום קרן ההשתלמות היא תוכנית חיסכון לכל דבר, כשיתרונה הברור..

פוליסת חיסכון - תכנית חיסכון משתלמת

בשל הריבית הנמוכה במשק, לא כדאי כיום לפתוח חשבון חיסכון בבנק. המשקיעים רצים לנדל"ן, אבל מה קורה אם יש לך כסף פנוי לחיסכון

קרן פנסיה - הכנסה חודשית קבועה

תוחלת החיים בישראל עלתה, ובעקבותיה עולה גם הצורך להבטיח את העתיד שלנו ושל בני משפחתנו לא רק לשנים שלאחר הפרישה מהעבודה, אלא גם לשנים רבות יותר...

bottom of page